Gilla oss på Facebook!

Resevillkor

Arrangör/Resegaranti
Arrangör enligt resegarantilagen är Vänerbuss, som till
Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti

Anmälan
Du beställer din resa direkt hos oss på Tel 0550-34840 eller via : Vår hemsida. Då du bokar en resa
sänder vi en skriftlig bekräftelse. Vid bokning via internet är du själv ansvarig för att du bokat rätt, men är välkommen att ringa om du vill ha bekräftelsen skickad. Vi bifogar då också inbetalningskort. Anmälnings avgift och slutlikvid. För att din bokning ska gälla måste vi ha fått anmälningsavgiften inom en vecka efter det att du erhållit inbetalningskortet. Resan är även bunden redan när du tar emot din skriftliga bekräftelse , bokat via nätet eller telefon med arrangören Slutlikviden betalas senast 10 –20 dagar före avresan (se resebevis). Obs! att anmälan är bindande så snart den muntligen eller skriftliga beställningen är gjord. Ångerrätten finns i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I lagen finns även ett antal undantag inskrivna. Bland annat att ångerrätten inte gäller boende och resor som köps på distans, det vill säga över telefon eller på nätet. Dock gäller andra regler för bokningar av teater biljetter samt Birkas Långkryssar. Då är bokningen bindande direkt och skall betalas omgående. Biljetter delas ut på bussen. Meddela alltid medtagande av eventuella
hjälpmedel såsom rullator, rullstol, barnvagn el dyl. I övrigt följer vi de allmänna rese villkoren.
Ändringar
Skadestånd betalas inte ut vid oförutsedda händelser, ex inställd föreställning, förseningar, ändringar i skatter, tullar, växelkurser m.m, som är utanför Vänerbuss
kontroll eftersom detta inte skäligen kunde ha räknats med när avtalet ingicks.
Pass, Visum, Åldersgränser
Till alla resmål utanför Norden erfordras giltigt pass.
För icke svenska medborgare kan det krävas visum i vissa länder. Resenären är skyldig att själv skaffa sig kännedom om gällande pass, visum och åldersbestämmelser.
Försäkringar
Resenären är själv ansvarig för att han /hon är ordentligt försäkrad under resan. Resenärerna rekommenderas att själva teckna reseförsäkring för så väl egen person som bagage. Kontrollera gällande hemförsäkring. Glöm ej kontakta försäkringskassan för europeiskt sjukförsäkringskort, intyg som visar att ni är försäkrad i Sverige.
Förlorat Bagage
Förfrågan angående förlorat bagage hänvisas till tel 0550-34840. En administrations kostnad på 50:- tas ut vid eventuell efterforskning. Resenären står själv för porto vid utskick.
Vänerbuss ansvarar inte för förlorade inköpta varor.
Avbeställningsskydd
Vid sjukdom, olycksfall eller dödfall återbetalas 90% av resans totalpris mot uppvisande av läkarintyg. Vid avbeställning av teater/show resa . Endast om arrangören /kunden kan sälja biljetten/resan vidare återfås 90% av resans pris. Du kan även ha avbeställningsskydd genom din hemförsäkring eller genom ditt konto- eller kreditkort. I övrigt gäller Allmänna rese villkor för sällskapsresor och samarbetspartners specialregler.
Genomförande av resa
Resans genomföres med ett deltagare antal av minst
30-35 personer. Meddelande om inställd resa lämnas senast:
1 dagsresa senast 7 dagar före avresa
3-4 dagars resor senast 21 dagar före avresa
5-10 dagars resor senast 30 före avresa
Hotell
Enligt internationell praxis skall hotellrummet lämnas senast kl 11.00 om inget annat överenskommits. Lokala variationer kan förekomma. Ev. Klagomål skall framföras direkt till ansvarig på berört hotell. Resenär som beställt plats i dubbelrum/hytt får vara beredd på att betala enkelrum/ hytts tillägg om rums partner ej kan ordnas.

Reklamation
Lämnas skriftligt till oss inom 4 veckor efter hemkomst
Avbeställning
Gäller för flerdagsresa:
Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad. dock lägst 200:-
(30-15)Vid avbeställning därefter , men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
14-8 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften
Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.
För endags resor är bokningen bindande.
Vid avbokning av teater/show resa, debiteras
som minst teaterbiljetten oavsett orsak.
Vid specialresor gäller samarbetspartnerns
avboknings regler. Ex flyg, lyxkryssning , Birkas långkryssningar, Interguides mfl.
Vid uteblivande av resa utan att meddela oss, debiteras hela resans pris.
Utebliven betalning innebär inte automatisk avbokning.
Gäster med speciella behov
Önskemål om vegetarisk kost, gluten mat, eventuellt handikapp m.m Ska meddelas vid bokning VÄLKOMNA

VÄLKOMNA, Vi ses på bussen!

Om er resa utgår från oss i  Kristinehamn Dye har vi fri parkering och vid mån av plats även inomhus.

 
Reservation för  ändringar och ev. tryckfel.
VÄLKOMNA
Vi ses på bussen.