Gilla oss på Facebook!

Resevillkor

Arrangör/Resegaranti

Arrangör enligt resegarantilagen är Vänerbuss, som till Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti.

Anmälan

Du beställer din resa direkt hos oss på Tel 0550-34840 eller hos våra samarbetes partners. Då du bokar en flerdagsresa sänder vi en skriftlig bekräftelse. Vi bifogar då också inbetalningskort. Anmälnings avgift och slutlikvid. För att din bokning ska gälla måste vi ha fått anmälningsavgiften inom en vecka efter det att du erhållit inbetalningskortet. Slutlikviden betalas senast 10 dagar före avresan. Obs! att anmälan är bindande så snart den muntligen eller skriftliga beställningen är gjord. Dock gäller andra regler för bokningar av konsert biljetter. Då är bokningen bindande direkt och skall betalas omgående. Biljetter delas ut på bussen. I övrigt följer vi de allmänna rese villkoren.

Ändringar

Skadestånd betalas inte ut vid oförutsedda händelser, ex inställd föreställning, förseningar, ändringar i skatter, tullar, växelkurser m.m, som är utanför Vänerbuss kontroll eftersom detta inte skäligen kunde ha räknats med när avtalet ingicks.

Pass, Visum, Åldersgränser

Till alla resmål utanför Norden erfordras giltigt pass. För icke svenska medborgare kan det krävas visum i vissa länder. Resenären är skyldig att själv skaffa sig kännedom om gällande pass, visum och åldersbestämmelser.
Om du ska vistas utomlands behöver du alltid pass, eller inom Schengenområdet, ett nationellt id-kort. Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom Schengenområdet,
måste du kunna legitimera dig under  vistelsen utomlands. Passet och det nationella id-kortet är då det enda dokument som styrker identitet och medborgarskap.
Vid resa till länder utanför Schengenområdet måste du visa upp pass för att kunna passera den svenska gränsen.  Vid inresa ska du visa upp pass alternativt styrka det svenska  medborgarskapet på annat sätt.

Försäkringar

Resenären är själv ansvarig för att han /hon är ordentligt försäkrad under resan. Resenärerna rekommenderas att själva teckna reseförsäkring för så väl egen person som bagage. Kontrollera gällande hemförsäkring. Glöm ej kontakta försäkringskassa för europeiskt sjukförsäkringskort, intyg som visar att ni är försäkrad i Sverige.
Enklast beställer du kortet på www.forsakringskassan.se. Du kan använda telefon för självbetjäning 020-524 524 eller sms:a  EUKORT och ditt personnummer till 71020.
Du kan också ringa till Försäkringskassan på 0771-524 524.
Beställ kortet i god tid! Det kan ta upp till 10 arbetsdagar’ innan du får kortet.

Förlorat Bagage

Förfrågan angående förlorat bagage hänvisas till tel 0550-34840. En administrations kostnad på 50:- tas ut vid eventuell efterforskning. Resenären står själv för porto vid utskick. Vänerbuss ansvarar inte för förlorade inköpta varor. Kläder mm som glömts på bussarna och inte hämtas inom 3 månader går till välgörenhet.

Avbeställningsskydd

Vid sjukdom, olycksfall eller dödfall återbetalas 90% av resans totalpris mot uppvisande av läkarintyg. Vid avbeställning av teater/show resa till avbeställning. Kan arrangören /kunden sälja biljetten/resan vidare återfås 90% av resans pris. I övrigt gäller Allmänna rese villkor för sällskapsresor.

Genomförande av resa

Resans genomföres med ett deltagare antal av minst 20 personer. Meddelande om inställd resa lämnas senast:

 • 1 dagsresa senast 7 dagar före avresa
 • 3-4 dagars resor 21 dagar före avresa
 • 5-10 dagars resor 30 före avresa
  OBS!  Grupper enligt uppgörelse!

Hotell

Enligt internationell praxis skall hotellrummet lämnas senast kl 12.00 om inget annat överenskommits. Lokala variationer kan förekomma. Ev. Klagomål skall framföras direkt till ansvarig på berört hotell. Resenär som beställt plats i dubbelrum/hytt får vara beredd på att betala enkelrum/hytts tillägg om rums partner ej kan ordnas.

Reklamation

Lämnas skriftligt till oss inom 4 veckor efter hemkomst.

Avbeställning

Gäller för flerdagsresa:

 • Mer än 30 dagar före avresa uttages en kostnad motsvarande 5% av resans pris, dock lägst 200:-.
 • 30-15 dagar före avresa, anmälningsavgiften
 • 14-1 dagar före avresa, 50% av resans pris.
 • 24 timmar före avresan, 100% av resans pris.
 • För endags resor är bokningen bindande.
 • Vid avbokning av teater/show resa, debiteras som minst teaterbiljetten.
 • Vid uteblivande av resa utan att meddela oss, debiteras hela resans pris.
  OBS!  Grupper enligt uppgörelse!

Gäster med speciella behov

Önskemål om vegetarisk kost, gluten mat m.m ska meddelas vid bokning

VÄLKOMNA, Vi ses på bussen!

Om er resa utgår från oss i  Kristinehamn Dye har vi fri parkering och vid mån av plats även inomhus.

 
Reservation för  ändringar och ev. tryckfel.
VÄLKOMNA
Vi ses på bussen.